Nghiên cứu về sự khác biệt giữa thành phần trong khí thải nhà bếp bếp truyền thống và bếp phương Tây

Khí thải nấu ăn thương mại là nguồn ô nhiễm không khí quan trọng trong một thành phố đô thị hóa. Một nghiên cứu được tiến hành, sử dụng các mẫu khí thải được thu thập tại sáu nhà bếp thương mại đại diện bao gồm nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng phương Tây và nhà hàng thức ăn nhanh phương Tây ở Hồng Kông trong giờ ăn trưa cao điểm. Cả ở thể khí và hạt nhỏ lượng khí thải đã được đánh giá.

Tám thể khí và hai mươi hai hạt nhỏđa vòng thơm hydrocacbon (PMỘTNSs) đã được định lượng trong nghiên cứu này. Trong pha khí, naphthalene (67–89%) là dồi dào nhất. Sự đóng góp của acenaphthylene trong giai đoạn khí, lượng khí thải từ các nhà hàng Trung Quốc cao hơn đáng kể, trong khi lượng khí thải từ các nhà hàng theo phong cách nấu ăn phương Tây cao hơn. Pyrene là phong phú nhất trong khí thải tại các nhà hàng Trung Quốc (14–49%) trong khi tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở các nhà hàng theo phong cách nấu ăn phương Tây (10–22%).

Các điều kiện nấu nướng có kiểm soát được theo dõi trong một căng tin của nhân viên để so sánh lượng khí thải từ một số phong cách nấu ăn địa phương khác nhau, bao gồm chiên ngập dầu, hấp và các kiểu nấu hỗn hợp (kết hợp hấp và chiên). Chiên ngập dầu tạo ra tổng lượng khí cao gấp 6 lần so với hấp. Tuy nhiên, hấp tạo ra cao nhấthạt nhỏkhí thải.

Khí ước tính hàng năm lượng phát thải đối với các nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng phương Tây và nhà hàng thức ăn nhanh phương Tây là 255, 173 và 20,2 ty –1 trong khi ước tính là 252, 1,9 và 0,4.

Như vậy, có thể thấy, khói bếp thương mại chứa nhiều hợp chất khác nhau. Có sự khác biệt về nồng độ giữa các thành phần có trong các nhà hàng Trung Quốc (phục vụ món ăn truyền thống) và nhà hàng phương Tây (phục vụ đồ ăn nhanh, đồ ăn theo phong cách phương Tây) nhưng chúng đều để lại hệ quả cho sức khỏe con người và đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên là đầu bếp, tiếp đó là nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Nguồn: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/em/b710259c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0901.856.888