EPA nới lỏng thực thi trong đại dịch COVID-19

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành một chính sách tạm thời liên quan đến việc thực thi các nghĩa vụ pháp lý về môi trường trong đại dịch COVID-19

Chính sách tùy ý thực thi tạm thời của EPA áp dụng cho các vi phạm dân sự trong thời gian bùng phát COVID-19. Chính sách giải quyết các loại không tuân thủ khác nhau một cách khác nhau. Ví dụ, theo chính sách này, EPA không mong muốn tìm kiếm hình phạt cho việc không tuân thủ các nghĩa vụ giám sát và báo cáo thường xuyên do hậu quả của đại dịch COVID-19 nhưng mong muốn các nhà vận hành hệ thống nước công cộng tiếp tục đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp nước uống của ngườin dân . Chính sách cũng mô tả các bước mà các cơ sở được quy định phải thực hiện để đủ điều kiện thực thi theo quyết định.

“EPA cam kết bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, nhưng nhận ra những thách thức do nỗ lực bảo vệ người lao động và công chúng khỏi COVID-19 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của các cơ sở được quản lý đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định của liên bang”, Quản trị viên EPA Andrew Wheeler cho biết. “Chính sách tạm thời này được thiết kế để đưa ra quyết định thực thi theo các điều kiện hiện tại, bất thường, đồng thời đảm bảo các hoạt động của cơ sở tiếp tục bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.”

Chính sách tạm thời nêu rõ rằng EPA mong muốn các cơ sở được quy định tuân thủ các yêu cầu quy định, nếu có thể hợp lý và quay trở lại tuân thủ càng nhanh càng tốt. Để đủ điều kiện thực thi theo quyết định riêng, chính sách cũng yêu cầu các cơ sở ghi lại các quyết định được đưa ra để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự không tuân thủ và chứng minh sự không tuân thủ do đại dịch COVID-19 gây ra như thế nào.

Chính sách này không khoan hồng cho các hành vi cố ý vi phạm pháp luật và không áp dụng cho các hoạt động được thực hiện theo các công cụ thực thi Hành động Khắc phục Superfund và RCRA. EPA sẽ giải quyết những vấn đề này trong các cuộc trao đổi riêng.

Chính sách của EPA sẽ áp dụng trở lại kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020. EPA sẽ thường xuyên đánh giá nhu cầu tiếp tục và phạm vi của chính sách tạm thời này và sẽ cập nhật chính sách đó nếu EPA xác định cần sửa đổi.

Để cung cấp thông báo công bằng và đầy đủ cho công chúng, EPA sẽ đăng thông báo ít nhất 7 ngày trước khi chấm dứt chính sách tạm thời này.

Để đọc Chính sách EPA về Thực thi trong thời gian bùng phát COVID-19, hãy truy cập đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0901.856.888