Bhutan triển khải giải pháp năng lượng nấu ăn thân thiện với môi trường với mức giá thành rẻ

Dazin đã phát triển một mô hình kinh doanh độc đáo, cho phép các cộng đồng nghèo khó tiếp cận với bếp khí đốt không khói và nhiên liệu sạch. Cơ chế tài trợ của Dazin đào tạo và trao quyền cho các cộng đồng địa phương ở Bhutan, đồng thời tạo ra việc làm và lợi nhuận. Mỗi bếp nấu, khi so sánh với việc nấu nướng và sưởi ấm bằng lửa giúp tiết kiệm 4 tấn khí thải carbon từ khí quyển và loại bỏ carbon đen.

Trên toàn cầu, 2,9 tỷ người ở các nước đang phát triển vẫn sử dụng các nhiên liệu truyền thống như củi, than củi, tàn dư cây trồng và phân gia súc để làm thức ăn khi đốt lửa hở. Khói từ các đám cháy nấu nướng gây ra 8 ca tử vong mỗi phút trên toàn cầu (nhiều hơn cả số ca tử vong do AIDS, sốt rét và bệnh lao cộng lại), ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và trẻ em. Bhutan là một trong những quốc gia tiêu thụ củi trên đầu người cao nhất trên thế giới.

Giải pháp

Dazin thực hiện mô hình kinh doanh toàn diện bằng cách cung cấp miễn phí “bánh quy” (than bánh nhỏ và hiệu quả) và bếp nướng không khói cho các hộ gia đình nông thôn để đổi lấy chất thải gỗ lâm nghiệp. Chất thải gỗ được thu gom này được cô đặc thành bánh quy nhiên liệu trong một nhà máy địa phương. Bánh nhiên liệu dư thừa được bán ở các thành phố để bù đắp cho các dịch vụ miễn phí ở các vùng nông thôn và tác động quy mô đến các khu vực mới.

Dazin đã thực hiện một dự án thử nghiệm vào tháng 1 năm 2014. Họ chọn ngẫu nhiên 300 người ở vùng Tsirang của Bhutan và quan sát thấy các kết quả sau:

  • Thời gian thu thập nhiên liệu giảm 50%,
  • Thu thập củi giảm 84%,
  • 1,4 tấn bánh quy nhiên liệu bán tại các khu vực thành thị tạo ra doanh thu,
  • Khách hàng thành thị tiết kiệm tới 40% thu nhập nhờ sử dụng bếp không khói và giảm 160 tấn khí thải carbon.

Mô hình kinh doanh của Dazin cần ít củi hơn 84%, góp phần giảm nạn phá rừng, xói mòn đất và bảo vệ sinh thái địa phương. Giải pháp bếp và nhiên liệu kết hợp dẫn đến giảm lượng khí thải carbon và loại bỏ khoảng 98% lượng khí thải carbon đen, một yếu tố góp phần lớn vào sự thay đổi khí hậu toàn cầu.

Phụ nữ và trẻ em ở các vùng nông thôn của Bhutan, những người được hưởng lợi chính của dự án. Họ được hưởng lợi nhờ thu được năng lượng nấu nướng không khói (mang lại sức khỏe tốt cho gia đình họ) trong khi cung cấp ít chất thải lâm nghiệp hơn 50% so với nấu nướng trên lửa.

Trước mắt, Dazin có kế hoạch tiếp cận 5.000 hộ gia đình. Họ có kế hoạch mở rộng phạm vi toàn quốc ở Bhutan bằng cách hợp tác với các bên liên quan và mở rộng sản xuất / phân phối nhiên liệu để đạt 0,6 triệu người vào năm 2020. Tầm nhìn dài hạn là nhân rộng sự đổi mới ra bên ngoài Bhutan với mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt 100 triệu mọi người và để giúp các tổ chức khác nhân rộng khái niệm này trong các lĩnh vực mục tiêu tương ứng của họ.

Nguồn: https://unfccc.int/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0901.856.888